Teorija

Uzdevumi

1. Tabulas termini

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Logs Insert table

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Pārvietošanās pa tabulas šūnām

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Kolonnu platums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Rindu augstums

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Šūnu sadalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Tabulas noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Šūnu tonējuma maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Tabulas formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Tabulas noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Tabulas veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem