Šūnu tonējuma maiņa
Lai izceltu kādu tabulas kolonu, rindu vai šūnu, var mainīt šūnas tonējumu. Lai  mainītu šūnas tonējumu:
- Atlasa šūnas;
- Lieto konteksta izvēlni, kurā izvēlas komandu Borders and Shading (Apmales un ēnojums);
- Dialoglodziņā Borders and Shading (Apmales un ēnojums) izpildi klikšķi uz cilnes nosaukuma Shading (Ēnojums);
- Izvēlies ēnojuma krāsu un piespied pogu OK (Labi).
Apstiprini iestatījumu, ja sadaļā Preview (Priekšskatījums) ir redzams vēlamais rezultāts.
 
Novietojot kursoru uz sarakstlodziņiem, vari redzēt izvēli:
Please install Adobe Flash player.
 
Šūnas tonējumu var mainīt, izmantojot Table Tools cilnes Design sarakstlodziņu Shading (Ēnojums):
 
ton_cilnes.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai.6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 39.lpp.
Informātika pamatskolai 2.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2006. 62.-63.lpp.