Tabulas formatēšana. Teksta izlīdzinājums
Atlasītās šūnas rakstzīmes formatē tāpat kā parastu tekstu. Papildus jau zināmajām teksta formatēšanas iespējamām, tabulās iespējams mainīt teksta novietojumu šūnā.
 
Lai iestatītu līdzinājumu, atlasi nepieciešamo šūnu, kolonnu vai rindu.
Ar konteksta izvēlnes komandu Cell Alignment (Šūnu līdzinājums) šūnās esošo informāciju var līdzināt horizontālā un vertikālā virzienā.
 
cell_al.png
 
lidz_apr.png
 
Līdzinājumu var mainīt, izmantojot Table Tools cilnes Layout Alignment (Šūnu līdzinājums) pogas:
 
Layout.png
 
Piemēri:
 
teksts_par.png
Atsauce:
Informātika pamatskolai.6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 40. lpp.
Informātika pamatskolai 2.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2006. 57.lpp.
Datorzinību pamati. 2. Teksta redaktors Microsoft Word. Viestura Vēža redakcijā. Mācību grāmata Rīga 2000, 102.-104. lpp.