Tabulas formatēšana. Teksta virziens šūnā
Ar konteksta izvēles komandu Text Direction (Teksta virziens) var mainīt teksta virzienu šūnā:
- atlasa šūnas, kurās jāmaina teksta virziens
- atver konteksta izvēlni, kurā izvēlas komandu Text Direction (Teksta virziens)
 
text_dir.png
 
- dialoglodziņā Text Direction (Teksta virziens) izvēlas nepieciešamo virzienu:
 
text_direk.png
- piespiež pogu OK (Labi)
 
Teksta virzienu var mainīt, izmantojot Table Tools cilnes Layout Text Direction (Teksta virziens) pogas:
 
main.png
Piemēri:
 
 
text_v6.png