Kolonnu platuma un rindu augstuma maiņa
Tabulas kolonnas platumu ērti mainīt, lietojot peli
- novieto peles rādītāju uz vertikālās līnijas starp kolonnām un brīdī, kad tas pārvēršas par divvirzienu bultiņu kurs.png, velk peli vajadzīgajā virzienā;
 
kolon.png
 
Ja, velkot peli, būs piespiests taustiņš Shift, tad citu kolonnu platums nemainīsies.
- ja vēlas, lai kolonnas platums atbilst ievadītā teksta garumam, tad izpilda dubultklikšķi uz vertikālās līnijas starp kolonnām brīdi, kad peles rādītāja forma ir šāda kurs.png.
Līdzīgi veic arī rindu augstuma maiņu, tikai tad peles rādītājs jānovieto uz attiecīgas horizontālās apmales zem tās rindas, kuras augstumu vēlas mainīt.
 
rind1.png
 
Lai mainītu kolonnu platumu precīzi,
- atver tabulas konteksta izvēlni (tabula izpildot klikšķi ar peles labo pogu);
- izvēlnē izpilda klikšķi uz komandas Table Properties (Tabulas rekvizīti);
- dialoglodziņā Table Properties (Tabulas rekvizīti) sadaļā Column (Kolonna) atzīmē izvēles rūtiņu Preferred width (Vēlamais platums);
 - ar pogām  prev.png (Iepriekšējā kolonna) vai  next.png (Nākamā kolonna) izvēlas kolonnu;
- lodziņā Preferred width (Vēlamais platums) ievada nepieciešamo platumu, lietojot tastatūru vai bultiņas  bult.png;
- apstiprina iestatījumus, lietojot pogu OK (Labi).
 
tab_prop.png
 
Līdzīgi veic arī rindu augstuma maiņu dialoglodziņā Table Properties (Tabulas rekvizīti) sadaļā Row (Rinda) lodziņā Specify height (Vēlamais augstums) ievada nepieciešamo augstumu, lietojot tastatūru vai bultiņas bult.png.
 
rind_augst.png
 
  Kolonnu platumu un rindas augstumu var norādīt, izmantojot Table Tools cilnes Layout pogasHeight (Augstums) un Width (Platums).
 
izm.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai.6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 35.-36. lpp.
Informātika pamatskolai 2.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2006. 59.-60.lpp.
Datorzinību pamati. 2. Teksta redaktors Microsoft Word. Viestura Vēža redakcijā. Mācību grāmata Rīga 2000, 100.-101. lpp.