Tabulas šūnu apvienošana un sadalīšana
Darbību, kad vairāku šūnu vietā tiek izveidota viena šūna, sauc par šūnu apvienošanu, bet, ja vienas šūnas vietā tiek izveidotas vairākas, - par šūnas sadalīšanu.
Lai apvienotu tabulas vairākas šūnas:
- atlasa šūnas;
- atver konteksta izvēlni, kurā izvēlas komandu Merge Cells (Sapludināt šūnas).
 
merge1.png
 
Lai sadalītu tabulas šūnu
- atlasa šūnu;
- atver konteksta izvēlni, kurā izvēlas komandu Split Cells(Sadalīt šūnas);
- dialoglodziņā Split Cells (Šūnu sadalīšana) norāda kolonnu  un rindu skaitu;
- piespiež pogu OK (Labi).
 
 
split_ris.png
 
Sadalīt un apvienot šūnas var, izmantojot Table Tools cilnes Layout pogas merge_poga.png un spilt_poga.png.
 
sad_apv.png
 
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai.6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 37. lpp.
Informātika pamatskolai 2.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2006. 60.-61.lpp.
Datorzinību pamati. 2. Teksta redaktors Microsoft Word. Viestura Vēža redakcijā. Mācību grāmata Rīga 2000, 97.-99. lpp.