Tabulas rediģēšana
Dažreiz izveidoto tabulu ir nepieciešamas mainīt, piemēram,
- pievienot rindas vai kolonnas;
- dzēst rindas, kolonnas vai tabulu;
- mainīt kolonnu platumu.
 
ieviet1.png
 
Kolonnu, rindu ievietošana un dzēšana
 Lai tabulā ievietotu kolonnu:
- novieto kursoru kolonnā, kurai blakus vēlas ievietot jaunu kolonnu, un,
 
    - ja kolonna jāievieto pa kreisi no aktuālās kolonnas Table Tools sadaļā Rows & Columns lieto pogu Insert LeftkolL.png
    - ja kolonna jāievieto pa labi no aktuālās kolonnas Table Tools sadaļā Rows & Columns lieto pogu Insert RightkolR.png
       
Lai tabulā ievietotu rindu:
- novieto kursoru rindā, kurai blakus vēlas ievietot jaunu rindu, un,
 
   - ja rinda jāievieto pirms aktuālās rindas Table Tools sadaļā Rows & Columns lieto pogu Insert AboverUa.png
    - ja rinda jāievieto pēc aktuālās rindas Table Tools sadaļā  Rows & Columns lieto pogu Insert Belowr_pec.png
 
Rindu un kolonnu dzēšana
Iezīmē rindu (rindas), šūnu (šūnas), kolonnu (kolonnas), ko vēlas dzēst no tabulas, un Table Tools sadaļā Rows & Columns lieto pogu Delete delete3.png:
 
delete1.png
 
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai.6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 34. lpp.
Informātika pamatskolai 2.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2006. 58.lpp.
Datorzinību pamati. 2. Teksta redaktors Microsoft Word. Viestura Vēža redakcijā. Mācību grāmata Rīga 2000, 93.-95. lpp.