Tabulas rediģēšana
Dažreiz izveidoto tabulu ir nepieciešamas mainīt, piemēram,
- pievienot rindas vai kolonnas;
- dzēst rindas, kolonnas vai tabulu;
- mainīt kolonnu platumu.
 
ieviet1.png
 
Kolonnu, rindu ievietošana un dzēšana
 Lai tabulā ievietotu kolonnu:
- novieto kursoru kolonnā, kurai blakus vēlas ievietot jaunu kolonnu, un,
 
    - ja kolonna jāievieto pa kreisi no aktuālās kolonnas Table Tools sadaļā Rows & Columns lieto pogu Insert LeftkolL.png
    - ja kolonna jāievieto pa labi no aktuālās kolonnas Table Tools sadaļā Rows & Columns lieto pogu Insert RightkolR.png
       
Lai tabulā ievietotu rindu:
- novieto kursoru rindā, kurai blakus vēlas ievietot jaunu rindu, un,
 
   - ja rinda jāievieto pirms aktuālās rindas Table Tools sadaļā Rows & Columns lieto pogu Insert AboverUa.png
    - ja rinda jāievieto pēc aktuālās rindas Table Tools sadaļā  Rows & Columns lieto pogu Insert Belowr_pec.png
 
Rindu un kolonnu dzēšana
Iezīmē rindu (rindas), šūnu (šūnas), kolonnu (kolonnas), ko vēlas dzēst no tabulas, un Table Tools sadaļā Rows & Columns lieto pogu Delete delete3.png:
 
delete1.png