Tabulas rediģēšana
Lai varētu tabulu rediģēt vai formatēt, ir jāprot atlasīt tabulas rindas,kolonnas un šūnas.
- Lai atlasītu šūnu, novieto peles rādītāju šūnas kreisajā apakšējā stūri, kur tas pārvēršas par bultiņu atl.png,
un izpildi klikšķi.sun_atlk.png
- Lai atlasītu rindu, novieto peles rādītāju pa kreisi no rindas un, kad tam ir šāds izskats rin_atl.png, rind_atl1.png
 
izpildi klikšķi.
rind_atl.png
 
- Lai atlasītu kolonnu, tuvini peles rādītāju kolonnai no augšas un brīdī, kad tas pārvēršas par melnu bultiņu kol_at.png ,
izpildi klikšķi. kol_atl2.png
Lai atlasītu visu tabulu, izpildi klikšķi tabulas kreisajā augšējā stūrī uz zīmes st.png vai arī atlasi visas tabulas rindas un kolonnas.
tab.png
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai.6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 34.lpp.
Informātika pamatskolai 2.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2006. 56.lpp.