Tabulas veidošana un formatēšana
 
Tabulas elementi:
 
tabula.png
 
Tabulu var aizpildīt ne tikai ar tekstu un skaitļiem, bet tajā iespējams ievietot arī attēlus un citus objektus, piemēram, formulas.
Vienkāršas tabulas veidošana
 Lai izveidotu tukšu tabulu, izpilda vienu no darbībām:
- cilnes Insert (Ievietošana) grupā Tables (Tabulas) ar pogu Table atver tai piekārtoto lodziņu, kurā norāda nepieciešamo rindu un kolonnu skaitu:
isert_tab.png
 
Tiek izveidota tabula:
 
tabula_izv.png
 
 - nospied atvērtās izvēlnes pogu Insert Table un dialoga logā Insert Table norāda vajadzīgo rindu (Number of rows:) un kolonnu (Number of columns:) skaitu.
 
logs_iser1t.png
 
Tiek izveidota tabula:
 
tab52.png
 
Kad tabula izveidota, to aizpilda, katrā šūnā ievadot vajadzīgo informāciju.
Pa tabulas šūnām pārvietojas ar kursora pārvietošanas taustiņiem, vai izmantojot peli.
Ja tabulā, ievadot informāciju, piespiež taustiņu Enter, tad kursors pārvietojas uz jaunu rindkopu tajā pašā šūnā.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai.6.klase. K. Veiss, Zvaigzne ABC, 2011. 32.-34.lpp.
Informātika pamatskolai 2.daļa V. Vēža redakcijā. SIA "Mācību grāmata", 2006. 53.-55.lpp.