Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Datu bāzes pamatjēdzieni Datu bāze, datu bāzes galvenās funkcijas, datu bāzes pārvaldības sistēmas, datu lauks, ieraksts, primārā atslēga, datu lauka tips, tabulu relācija (saistība), viendaudznozīmīga saistība, vienviennozīmīga saistība.
2. Datu bāzes projekts Datu bāzes skice (projekts) uz papīra, datu bāzes projekta piemērs.
3. Datu bāzes datnes izveidošana Access 2010 programmas palaišana, datu bāzes datnes izveidošanas īpatnības
4. Tabulas Tabulas ieraksti un lauki, informācijas izvietošana tabulās, identifikatori, ieteikumi tabulu veidošanai.
5. Datu tipi Iespējamie datu tipi programmā Microsoft Access (2007 / 2010).
6. Tabulas lauku īpašības Lauka lielums tekstam vai skaitļiem, skaitļu un datuma attēlošanas formāts, datu ievadīšanas noteikumi (validācijas), indeksu iestatīšana.
7. Tabulu izveidošanas piemēri Tabulas struktūras veidošana projektēšanas skatā (Design View), datu ievadīšana un rediģēšana tabulas skatā (Datasheet View)
8. Saites starp tabulām Tabulu relācija jeb saistība (relation), saišu veidošanas piemērs
9. Vaicājumu veidi Atlases vaicājumi (Select Queries), parametru vaicājumi (Parameter Queries), darbības vaicājumi (Action Queries), šķērstabulu vaicājumi (Crosstab Queries)
10. Vaicājuma veidošana un izpilde Vaicājuma veidošanas secība, vaicājuma saglabāšana, vaicājuma izpildīšana
11. Operatoru un aizstājējzīmju lietošana vaicājumos Salīdzināšanas operatoru, loģisko operatoru, aizstājējzīmju lietošana vaicājumos.
12. Datorbāzētu sistēmu izstrādes posmi un lietošana Datubāzes izstrādes posmi, datubāzes izstrādātāji un lietotāji

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu bāzes pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Galvenie datu bāzes jēdzieni
2. Datu bāzes pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Datu bāzes lauka datu tips, datu bāzes objekts, primārā atslēga, parametrs, kas paātrina datu meklēšanu un kārtošanu datu laukā
3. Datu bāzes pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 1p. Datu bāzes pārvaldības sistēmas jeb datu bāzes lietotnes, Microsoft Access 2010 programmas ikona, datu bāzes tabulas elementi.
4. Saites starp tabulām 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulu relācija (relation), relāciju veidi, relāciju apzīmējumi
5. Datu tipi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Datu tipi programmā Microsoft Access
6. Lauka īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lauka izmēra maiņa, datu attēlošanas formāta maiņa, datu ievades (validācijas) noteikumu veidošana, lauka indeksēšana
7. Tabulas 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Tabulas kolonnas platuma maiņa, tabulas projektēšanas skats, relācijas starp tabulām, primārās atslēgas definēšana
8. Pārvietošanās starp ierakstiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārvietošanās starp tabulas ierakstiem: uz nākamo, iepriekšējo, pirmo, pēdējo un norādīto ierakstu.
9. Tabulas struktūras veidošana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Datu lauka vārds, datu lauka tips, paskaidrojošā informācija par datu laukiem, datu lauka atribūti (īpašības)
10. Datubāzu lietotne 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lietotnes atvēršana, objekta dzēšana, objekta aizvēršana, objekta saglabāšana
11. Datu bāzes izstrādes posmi 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jaunas datu bāzes izstrādes process