Datu bāzes projekts
Pirms praktiskas datu bāzes veidošanas, ir rūpīgi jāizpēta dokumenti, kuros iekļauta datu bāzē ievadāmā informācija un jāuzzīmē datu bāzes skice (projekts) uz papīra.
 
Vienkāršākajā gadījumā tā varētu izskatīties kā tabulas nosaukums, zem kura stabiņā uz leju sarakstīti iespējamie tabulas lauku nosaukumi.
 
Piemēram, izveidosim projektu datu bāzei Ceļojums, kas raksturo tūrisma firmas darbību, kura organizē braucienus pa vairākiem maršrutiem. Firmai ir direktors un vairāki menedžeri, kas apkalpo noteiktus maršrutus.
 
Projektu parasti attēlo grafiski, un tas satur šādu informāciju:
 
- cik tabulu jāveido, piemēram, trīs tabulas ar nosaukumiem Darbinieki (ziņas par darbiniekiem), Maršruti (ziņas par maršrutiem un apkalpojošo menedžeri) un Klienti (ziņas par klientiem un izvēlēto maršrutu);
 
- kādi datu lauki būs katrā tabulā. Lauku vārdi doti tabulu 1. kolonnā. Pirmais ir primārās atslēgas lauks, piemēram, Darbinieka ID;
 
- kādi ir datu lauku tipi (doti tabulu 2. kolonnā);
 
- starp kurām tabulām un kuriem laukiem ir veidota saistība jeb saites.
 
relacija.png
 
Apskatīsim tabulu saistību nozīmi:
 
- saite, kas savieno laukus Darbinieka ID tabulās Darbinieki un Maršruti, nozīmē, ka menedžera primārā atslēga, kura tabulā Darbinieki ir vienā ierakstā, tabulā Maršruti var atkārtoties vairākos ierakstos, jo menedžeris var apkalpot vairākus maršrutus;
 
- saite, kas savieno laukus Maršruta ID tabulās Maršruti un Klienti, nozīmē, ka maršruta primārā atslēga, kura tabulā Maršruti ir vienā ierakstā, tabulā Klienti var atkārtoties vairākos ierakstos, jo uz vienu maršrutu var braukt vairāki klienti.
 
Veiksmīgi projektētas datu bāzes ir viegli modificēt, viegli atlasīt nepieciešamos datus. Datu bāzu projektēšana ir māksla, kuras pamatā - pieredze.
 
Atsauce:
Informātika vidusskolai. / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007. – 264 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 144. lpp.
ACCESS pamati. / Velta Mika – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. – 80 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 8.-10. lpp.