Datu bāzes datnes izveidošana
1) Startējam programmu Access 2010, izvēloties Start / All Programs / Microsoft Office / Microsoft Access 2010 vai izpildot dubultklikšķi uz programmas īsinājumikonas, ja tā atrodas uz darbvirsmas.
 
03.png
shortcat.png
 
2) Pēc programmas palaišanas parādās logs Microsoft Access, kurā izvēlamies Blank Database.
 
01.png
 
3) Tekstlodziņā File Name ievadām datu bāzes nosaukumu, piemēram, Ceļojums un izvēlamies ikonu 02.pngBrowse to a location for your database, lai izvēlētos vietu, kur saglabāt datu bāzi.
 
01.png
 
4) Nospiežam pogu Create.
 
02.png
 
5) Esam izveidojuši pagaidām tukšu datu bāzi Ceļojums.
  
01.png
 
Būtiska atšķirība no izklājlapu lietotnes Excel un teksta apstrādes lietotnes Word ir tā, ka jau darba sākumā tiek izveidota datu bāzes datne jeb datu bāze. Turpmākajā darba gaitā jebkuras izmaiņas datu bāzē tiks saglabātas datu bāzes datnē. Šāda pieeja tiek īstenota, lai paaugstinātu datu bāzu drošību.
 
Atsauce:
Informātika vidusskolai. / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007. – 264 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 145. lpp.
ACCESS pamati. / Velta Mika – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. – 80 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 16. - 18. lpp.