Teorija

Uzdevumi

1. Datu bāzes pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Datu bāzes pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Datu bāzes pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Saites starp tabulām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Datu tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Lauka īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Tabulas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Pārvietošanās starp ierakstiem

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Tabulas struktūras veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Datubāzu lietotne

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Datu bāzes izstrādes posmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem