Tabulu izveidošanas piemēri
Darbs ar datu tabulu notiek divos skatos:

- projektēšanas skatā (Design View), kurā veido vai rediģē tabulas laukus;
- lietošanas jeb tabulas skatā (Datasheet View), kurā parasti notiek datu ievade un rediģēšana ierakstos.
 
Lai pārslēgtos starp skatiem, lieto pogu View.
 
01.png
 
 
Apskatīsim, kā var izveidot tabulu Darbinieki atbilstoši datu bāzes projektam un kā to lietot.
 
Lai sāktu datu tabulas veidošanu, nospiežam pogu, uz kuras uzzīmēts zils lineāls un zīmulis (View), lai atvērtu tabulas veidošanas režīmu (projektēšanas skatu Design View).
 
Programma piedāvā saglabāt tabulu, ievadam tabulas nosaukumu Darbinieki un nospiežam pogu OK.
 
02.png
 
03.png
 
Tabulas veidošanas režīmā pēc attēlā redzamā parauga ailē Field Name ievadām tabulas Darbinieki lauku nosaukumus, ailē Data Type izvēlamies tabulas lauku datu tipus, bet ailē Description varam ierakstīt paskaidrojošu informāciju par datu laukiem, kuru Access neanalizē.
 
04.png
 
Ievērojiet, ka lauka vārds (Field Name) nedrīkst sākties ar tukšumzīmi un tajā nedrīkst izmantot punktu, izsaukuma zīmi, apostrofu un kvadrātiekavas.
  
Ievadām tabulas Darbinieki lauku atribūtus (Field Properties):
 
12.png
 
Field Name, Data Type
Field Properties
13.png
21.png
14.png
19.png
15.png
20.png
23.png
16.png
22.png
17.png
20.png
18.png
19.png
  
Kad ir izveidoti datu lauki un noteikti to datu tipi, nospiežam pogu, ar kuru pārslēdzamies uz datu ievades režīmu.
 
05.png
 
Pirms pārslēgšanas uz datu ievades režīmu programma piedāvā saglabāt tabulas Darbinieki struktūru. Atbildam - Yes.
 
06.png
 
Atveras tabulas skats, kurā no sākuma redzama tukša tabula un lauku vārdi. Ievadot un rediģējot datus, ievērojiet šādus ieteikumus:
 
- datus ievada pa ierakstiem jeb rindām;
- lai pārietu uz nākamo datu lauku, lieto taustiņu Tab vai peli;
- lai dzēstu rakstzīmes datu laukā, lieto taustiņus Backspace vai Delete;
- lai pārvietotos pa tabulu, lieto peli, taustiņu Tab vai kursora vadības taustiņus.
 
04.png
 
Datu ievades režīmā ievadām attēlā redzamos datus.
 
07.png
 
Ar ierakstiem var veikt šādas darbības:
 
- atlasīt ierakstu, noklikšķinot atlases rūtiņā, kad peles rādītājam ir melnas bultiņas izskats;
 
08.png
 
- pārvietoties pa ierakstiem, lietojot navigācijas joslas pogas;
 
09.png
 
- dzēst ierakstu, to atlasot un lietojot taustiņu Delete vai konteksta komandkartes komandu Delete Record. Dzēšana jāapstiprina, piespiežot pogu Yes brīdinājuma logā. Ievērojiet, ka izdzēstu ierakstu atjaunot nevar.
 
10.png
 
11.png
 
 
Izveidojam nākamo datu bāzes tabulu Maršruti. Izvēlamies komandas Create un Table.
 
24.png
 
Pārejam uz tabulas veidošanas režīmu, ievadam tabulas nosaukumu Maršruti un spiežam OK.
 
26.png
 
25.png
 
Izveidojam tabulas Maršruti struktūru, kā redzams zīmējumā.
 
27.png
 
Ievadām tabulas Maršruti lauku atribūtus (Field Properties):
 
Field Name, Data Type
Field Properties
33.png
21.png
37.png
34.png19.png
35.png
38.png
39.png
40.png
36.png
41.png
42.png
 
Pārejam uz datu ievades režīmu un saglabājam izveidoto tabulas Maršruti struktūru.
 
28.png
 
06.png
 
Ievadām datus tabulā Maršruti atbilstoši paraugam, ievērojot šādus noteikumus:
 
- laukā Cena ievadiet tikai skaitli, jo valūtas formātā tas tiks attēlots automātiski;
- laukā Darbinieka ID tiek ievadīta darbinieka primārā atslēga, piemēram, 2, kas nozīmē, ka maršrutu Francija apkalpo menedžeris Andris Pavasaris.
 
29.png
 
 
Izveidojam 3. datu bāzes tabulu Klienti. Izvēlamies Create, pēc tam - Table.
 
Pārejam uz tabulas veidošanas režīmu, ievadam tabulas nosaukumu Klienti un spiežam OK.
 
26.png
 
30.png
 
Projektēšanas skatā izveidojam tabulas Klienti struktūru, kas atbilst dotajiem nosacījumiem:
 
31.png
 
Field Name, Data Type
Field Properties
43.png21.png
44.png20.png
45.png
46.png
47.png
48.png49.png
 
Pārejam uz datu ievades režīmu un ievadām datus tabulā Klienti atbilstoši paraugam:
 
28.png
 
Laukā Maršruta ID ir ievadīta primārā atslēga, piemēram, 3 - tas nozīmē, ka klients brauc uz Vāciju.
 
32.png
 
Pēc veiktajām darbībām ir izveidotas trīs tabulas atbilstoši datu bāzes projektam.