Datu tipi
Pirms sākt veidot datu bāzi, izmantojot datu bāzes modeļa skici, jāpārskata informāciju par iespējamiem datu tipiem.
 
01.png
 
Datu tips
Lietojums
Ierobežojumi
Text
Noklusētais, visbiežāk lietotais datu tips. Burtciparu rakstzīmes. Izmanto tekstam vai skaitļiem, kas netiek izmantoti aprēķinos, piemēram, telefona numuriem, nosaukumiem, adresēm.
Ne vairāk kā 255 rakstzīmes
Memo
Burtciparu rakstzīmes (vairāk nekā 255 rakstzīmes). Izmanto tekstiem, kuru garums ir lielāks par 255 rakstzīmēm, piemēram, piezīmēm, gariem aprakstiem, vēstulēm un formatētām rindkopām.
Ne vairāk kā 1 Gb, līdz 65536 rakstzīmēm
Number
Skaitliskie dati (veselu skaitļu vai daļskaitļu vērtības). Izmanto, lai glabātu skaitļus, kurus izmanto aprēķinos, izņemot naudas summas.
1, 2, 4, 8 vai 16 baiti
Date/Time
Datumi un pulksteņlaiki vai abi vienlaikus. Izmanto datuma, laika vērtību saglabāšanai, piemēram, dzimšanas datums, piegādes datums, darbalaika sākums.
8 baiti
Currency
Valūtas apzīmējums un skaitliskie dati, kurus izmanto skaitliskos aprēķinos, piemēram, cenas, maksājumi, izdevumi.
8 baiti
AutoNumber
Unikāla skaitliskā vērtība, kuru programma Microsoft Access izveido automātiski, pievienojot ierakstu datu bāzes tabulā. AutoNumber laukus var veidot gan kā kārtas numurus (Increment), gan pēc nejaušās izvēles (Random). 
Yes/No
Loģiskais lauks, Bula vērtības. Lieto laukiem, kuros var būt viena no divām iespējamām vērtībām, piemēram, Yes/No vai True/False.
1 bits
OLE Object
OLE objekti vai citi binārie dati. Lieto, lai uzglabātu objektus, kas veidoti ar citām Microsoft Windows lietojumprogrammām. Šis datu tips vairs nav aktuāls, jo nelietderīgi palielina datu bāzes apjomu, tā vietā ieteicams lietot datu tipu Attachment.
Ne vairāk kā
1 Gb
Attachment
Viens vai vairāki faili attiecīgajā ierakstā, kuru saturs tiek iekļauts datu bāzē. Piemēram, attēli, binārie faili, Office faili.
Saspiestiem pielikumiem
(2 Gb). Nesaspiestiem pielikumiem
(~ 700 k)
Hyperlink
Hipersaites. Izmanto hipersaišu glabāšanai, lai, vienreiz noklikšķinot, varētu piekļūt Web lapām, izmantojot URL, vai failiem, izmantojot nosaukumu UNC (Universal Naming Convention - universālā nosaukuma došanas metode) formātā. Var piesaistīt arī Access datu bāzē glabātos objektus. Piemēram, http://www.delfi.lv, viesis@gmail.com, c:\Atsk\atskaite.doc
Ne vairāk kā
1 Gb
Lookup Wizard (aizvietošanas vednis)
Aizvietošanas vedni startē, lai varētu izveidot lauku, kurš izmanto kombinēto lodziņu vērtības uzmeklēšanai citā tabulā, vaicājumā vai vērtību sarakstā.
Text tipa lauka izmērs, kurš tiek izmantots vērtības uzglabāšanai.