Operatoru un aizstājējzīmju lietošana vaicājumos
Veidojot vaicājumus, atlases kritērijos var izmantot šādus salīdzināšanas operatorus:
 
< – mazāks;
<= – mazāks vai vienāds;
> – lielāks;
>= – lielāks vai vienāds;
= – vienāds;
<> – nevienāds.
 
Piemērs:
01.png
 
Veidojot vaicājumus, atlases kritērijos var izmantot šādus loģiskos operatorus:
 
And – visiem kritērijiem jāizpildās vienlaikus;
Or – jāizpildās vismaz vienam no uzskaitītajiem kritērijiem;
Not – nav jāizpildās izteiksmei, kas seko operatoram Not.
 
Piemērs:
02.png
 
Vaicājumos kritēriju norādīšanai lieto šādas aizstājējzīmes:
 
Rakstzīme
Apraksts
Piemērs
* vai %
Atbilst jebkurš skaits rakstzīmju. Rakstzīmi var izmantot jebkurā vietā rakstzīmju virknē.
ka* atbilst kas, kam un kad, bet neatbilst aka un kāpēc.
? vai _
Atbilst jebkura viena alfabētiska rakstzīme.
l?ka atbilst laka, lūka un lika.
[ ]
Atbilst jebkura no iekavās iekļautajām rakstzīmēm.
l[ai]ka atbilst laka un lika, bet neatbilst lūka.
!
Neatbilst jebkura no iekavās iekļautajām rakstzīmēm.
l[!ai]ka atbilst lūka, bet neatbilst laka un lika.
#
Atbilst jebkura viena skaitliska rakstzīme.
1#3 atbilst 103, 133 un153.
 
Piemērs:
Atlases kritērijs Like P* nozīmē, ka tiks atlasīti ieraksti, kuros uzvārds sākas ar burtu P.
 
03.png
 
Atsauce:
Datubāzu veidošana un lietošana. Latvijas Universitātes realizēts ESF projekts "Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana". – izmantotā literatūra: 77. - 82. lpp.