Teorija

Uzdevumi

1. Ideālas gāzes raksturojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Gāzes molekulas vidējā kustības enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Molekulas vidējā kinētiskā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Molekulu koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vidējais kvadrātiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Gāzu spiedienu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Gāzes spiediena maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Gāzes radītais spiediens

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Gāzu fizikālās īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Gāzes molekulas vidējā kinētiskā enerģija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Molekulu koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Gāzu radīto spiedienu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Temperatūras pārveidošana; Kelvina un Celsija grādi

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Temperatūras pārveidošana; Fārenheita un Celsija grādi

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Temperatūru salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Molekulas vidējais kvadrātiskais ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Gāzes blīvums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Molekulu haotiskās kustības vidējā kvadrātiskā ātruma izmaiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Gāzes koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem