Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Ideālas gāzes raksturojumi 2p.
2. Gāzes molekulas vidējā kustības enerģija 1p.
3. Vidējais kvadrātiskais ātrums 1p.
4. Gāzes spiediena maiņa 1p.
5. Gāzes molekulas vidējā kinētiskā enerģija 1p.
6. Temperatūras pārveidošana; Kelvina un Celsija grādi 1p.