Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Molekulu skaita salīdzināšana 1p.
2. Molekulu skaita salīdzināšana 2p.
3. Izteikumu pareizība 2p.
4. Gāzu spiedienu salīdzināšana 1p.
5. Gāzu radīto spiedienu salīdzināšana 1p.
6. Temperatūru salīdzināšana 2p.