Teorija

Uzdevumi

1. Molekulu raksturlielumi. Apgalvojumi I

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Molekulu raksturlielumi. Apgalvojumi II

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Molekulas masa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Molekulu diametra novērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Molekulu koncentrācija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Molekulu skaita aprēķināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Molekulu skaits paralēlskaldnī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vielas masas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Molekulu raksturlielumi

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem