Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Molekulas masa 2p.
2. Molekulu koncentrācija 1p.
3. Vielas masas aprēķināšana 1p.
4. Vielas tilpuma aprēķināšana 1p.
5. Molekulas diametrs 1p.
6. Molekulu diametra novērtēšana 1p.