Grūtības pakāpe:
1. Molekulas masa 2 p.
2. Molekulu koncentrācija 1 p.
3. Vielas masas aprēķināšana 1 p.
4. Vielas tilpuma aprēķināšana 1 p.
5. Molekulas diametrs 1 p.
6. Molekulu diametra novērtēšana 1 p.