Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Molekulu raksturlielumi Aprakstīti galvenie molekulu raksturojošie lielumi un to aprēķināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Molekulu raksturlielumi. Apgalvojumi I 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Jāatrod pareizi izteiktais apgalvojums par molekulu raksturlielumiem un ar tiem saistītiem fizikāliem lielumiem un matemātiskām sakarībām.
2. Molekulu raksturlielumi. Apgalvojumi II 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Jāatrod pareizi izteiktais apgalvojums par molekulu raksturlielumiem un ar tiem saistītiem fizikāliem lielumiem un matemātiskām sakarībām.
3. Molekulas masa 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina dotās vielas molekulas masa un cik šādu molekulu satur noteikta vielas masa
4. Molekulu diametra novērtēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāatrod molekulas aptuvens diametrs no eksperimenta datiem - pilienu skaits, to kopējā masa un šķidruma 1 piliena izplūdušā riņķa rādiuss.
5. Molekulu koncentrācija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Veicot formulu pārveidojumus, jāizveido jauna formula koncentrācijas aprēķināšanai. Pārveidojumu laikā jāizmanto lielumi, kuri uzdevumā nav minēti.
6. Molekulu skaita aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Zinot vielas daudzumu, jāaprēķina molekulu skaits tajā.
7. Molekulu skaits paralēlskaldnī 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāaprēķina molekulu skaits kādas vielas taisnstūra paralēlskaldnī.
8. Vielas masas aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zinot vielas daudzumu molos, jāaprēķina vielas masa kg.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Molekulu raksturlielumi 00:00:00 vidēja 7p.