24. aprīlis - FIZIKA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Molekulu raksturlielumi Aprakstīti galvenie molekulu raksturojošie lielumi un to aprēķināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Molekulu raksturlielumi. Apgalvojumi I 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Jāatrod pareizi izteiktais apgalvojums par molekulu raksturlielumiem un ar tiem saistītiem fizikāliem lielumiem un matemātiskām sakarībām.
2. Molekulu raksturlielumi. Apgalvojumi II 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Jāatrod pareizi izteiktais apgalvojums par molekulu raksturlielumiem un ar tiem saistītiem fizikāliem lielumiem un matemātiskām sakarībām.
3. Molekulas masa 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina dotās vielas molekulas masa un cik šādu molekulu satur noteikta vielas masa
4. Molekulu diametra novērtēšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāatrod molekulas aptuvens diametrs no eksperimenta datiem - pilienu skaits, to kopējā masa un šķidruma 1 piliena izplūdušā riņķa rādiuss.
5. Molekulu koncentrācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veicot formulu pārveidojumus, jāizveido jauna formula koncentrācijas aprēķināšanai. Pārveidojumu laikā jāizmanto lielumi, kuri uzdevumā nav minēti.
6. Molekulu skaita aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zinot vielas daudzumu, jāaprēķina molekulu skaits tajā.
7. Molekulu skaits paralēlskaldnī 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina molekulu skaits kādas vielas taisnstūra paralēlskaldnī.
8. Vielas masas aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zinot vielas daudzumu molos, jāaprēķina vielas masa kg.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Molekulu raksturlielumi 00:00:00 vidēja 7 p.