Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Gāzes temperatūras aprēķins 2p.
2. Molekulas vidējā kinētiskā enerģija 1p.
3. Molekulas vidējais kvadrātiskais ātrums 1p.
4. Gāzes blīvums 1p.
5. Gāzes koncentrācija 2p.
6. Molekulu haotiskās kustības vidējā kvadrātiskā ātruma izmaiņa 2p.