Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Molekulas vidējā kinētiskā enerģija 1p.
2. Gāzes molekulas vidējā kustības enerģija 1p.
3. Molekulu koncentrācija 1p.
4. Gāzu fizikālās īpašības 1p.
5. Gāzes blīvums 1p.
6. Gāzes koncentrācija 2p.