Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ideāla gāze Norādītas prasības gāzei, lai to varētu uzskatīt par ideālu gāzi. Atgādinātas īpašības, kādas piemīt visām gāzēm.
2. Termodinamiskie parametri Fizikālie lielumi, kuri raksturo ideālu gāzi, un galvenās sakarības to aprēķināšanai. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojums un tā dažādas pieraksta formas.
3. Temperatūru skalas un mērīšana Temperatūru pārrēķins starp dažādām skalām un temperatūras mērīšanas metodes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes raksturojumi 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jānosaka pareizie apgalvojumi par gāzes atbilstību ideālai gāzei, kā arī gāzu vispārējām īpašībām.
2. Gāzes molekulas vidējā kustības enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina vienatoma gāzes molekulas vidējo kustības enerģiju, ja zināma vides temperatūra Celsija grādos.
3. Molekulas vidējā kinētiskā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina molekulas vidējā kustības kinētiskā enerģija, ja dota gāze un molekulas vidējais kvadrātiskais ātrums
4. Molekulu koncentrācija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina molekulu koncentrācija, izmantojot MKT pamatvienādojumu.
5. Vidējais kvadrātiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Gāzes molekulas vidējā kvadrātiskā ātruma aprēķināšana, izmantojot molekulāri kinētiskās enerģijas pamatvienādojumu ar blīvuma izmantošanu.
6. Gāzu spiedienu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zinot vidējā kvadrātiskā ātruma attiecības dažādām gāzēm pie vienāda blīvuma, jānosaka gāzu radīto spiedienu attiecība.
7. Gāzes spiediena maiņa 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
8. Gāzes radītais spiediens 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāatrod gāzes radītais spiediens izmantojot MKT pamatvienādojumu. Jāaprēķina gāzes molekulas masa.
9. Gāzu fizikālās īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. 12. klases eksāmens fizikā 2012. gads.
10. Gāzes molekulas vidējā kinētiskā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot gāzes spiedienu, masu un tilpumu, kurā tā atrodas, aprēķināt gāzes molekulas haotiskās kustības vidējo enerģiju.
11. Molekulu koncentrācija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Molekulu koncentrācijas noteikšana, izmantojot gāzes spiedienu pie noteiktas gāzes temperatūras.
12. Gāzu radīto spiedienu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Gāzu radīto spiedienu attiecības noteikšana, zinot gāzu temperatūras Celsija grādos.
13. Temperatūras pārveidošana; Kelvina un Celsija grādi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārveido temperatūru no Kelvina grādiem uz Celsija grādiem vai otrādi.
14. Temperatūras pārveidošana; Fārenheita un Celsija grādi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārveido temperatūru no Fārenheita grādiem uz Celsija grādiem vai otrādi.
15. Temperatūru salīdzināšana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāatrod zemākā temperatūra no četrām dotajām dažādās temperatūru skalās.
16. Molekulas vidējais kvadrātiskais ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāizvēlās pareizie dotie lielumi vidējā kvadrātiskā ātruma aprēķināšanai, ja dota vienatoma gāze noteiktā temperatūrā pie noteikta spiediena.
17. Gāzes blīvums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jāaprēķina gāzes blīvums, izmantojot MKT pamatvienādojumu, izteiktu ar blīvumu, ja zināms gāzes radītais spiediens un temperatūra.
18. Molekulu haotiskās kustības vidējā kvadrātiskā ātruma izmaiņa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina, cik reizes mainās gāzes molekulu haotiskās kustības vidējais kvadrātiskais ātrums, ja dota temperatūras izmaiņa.
19. Gāzes koncentrācija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jāaprēķina gāzes blīvums, ja zināma gāzes molekulu koncentrācija.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzu molekulāri kinētiskās teorijas termodinamisko parametru pielietojums 00:00:00 vidēja 9 p. Jāveic vienkāršākie uzdevumi ar dāžādām molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojuma pieraksta formām.
2. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojums 1 00:00:00 vidēja 7 p. Jāveic aprēķinu uzdevumi ar dažādām pamatvienādojuma izteiksmēm
3. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojums 2 00:00:00 vidēja 7 p. Jāveic aprēķinu uzdevumi ar dažādām molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojuma pieraksta izteiksmēm
4. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojums 3 00:00:00 vidēja 7 p. Jāveic aprēķinu uzdevumi ar dažādām molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojuma pieraksta formām
5. Molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojums 4 00:00:00 augsta 9 p. Jāveic aprēķinu uzdevumi ar dažādām molekulāri kinētiskās teorijas pamatvienādojuma pieraksta izteiksmēm