Teorija

Uzdevumi

1. Pictures and Words, Road Signs, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

1,5
2. Listening, On the Road, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Translating into Latvian, At the Station, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Translating into English, Direction

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Pronunciation, On the Roads, Multiple Choice

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Words under the Picture, Road Signs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Listening and Writing, At the Station

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Game «The Snake», On the Roads

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Mixing Letters, Road Signs

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Mixing Words in the Phrases about Dirrection

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Missing Letters, At the Station

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Missing Words, Direction

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Missing Vowels, On the Roads

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Wordsearch, Road Signs

Grūtības pakāpe: augsta

6
15. Wordsearch with Translation, At the Station

Grūtības pakāpe: vidēja

5
16. Dictation, Direction

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Wordmaking, On the Roads

Grūtības pakāpe: vidēja

5
18. Listening and Translating into Latvian, Road Sings

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Translation into Latvian, At the Station

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Translating into English, Direction

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Alphabetical Order with Translation, On the Roads

Grūtības pakāpe: augsta

6
22. Alphabetical Order with Pictures, Road Sings

Grūtības pakāpe: vidēja

5
23. Pronunciation and Writing, At the Station

Grūtības pakāpe: augsta

5
24. Correcting Mistakes, On the Roads

Grūtības pakāpe: augsta

6
25. Reading and Writing, How do You Get to School

Grūtības pakāpe: vidēja

8
26. Reading and Writing, How do You Get to School

Grūtības pakāpe: augsta

8
27. Writing missing Words, How do I Get to ..

Grūtības pakāpe: vidēja

8
28. Video, Getting Around London

Grūtības pakāpe: augsta

6
29. Video, How to Get to

Grūtības pakāpe: augsta

4,5

Testi

1. On the Roads

Grūtības pakāpe: vidēja

27
2. Road Signs

Grūtības pakāpe: vidēja

27,5
3. At the Station

Grūtības pakāpe: vidēja

28
4. Direction

Grūtības pakāpe: vidēja

26
5. Getting Around

Grūtības pakāpe: augsta

34

Materiāli skolotājiem