Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
Pix_no-parking.svg
no parking — [.nəʊˈpɑː.kɪŋ] — noparkoties aizliegts
Pix_one way3.svg
one-way — [ˌwʌnˈweɪ] — vienvirziena
Pix_speed limit.svg
speed limit — [ˈspiːdˌlɪm.ɪt] — ātruma ierobežojums
Pix_stop2.svg
stop here — [ˈstɒpˌhɪər] — apstāties šeit
Pix_parking.svg
parking lot — [ˈpɑː.kɪŋ ˌlɒt] — parkošanās vieta
Pix_pedestrian crossing.svg
pedestrian crossing — [pəˌdes.tri.ən ˈkrɒs.ɪŋ] — gājēju pāreja
Pix_traffic light.png
traffic light — [ˈtræf.ɪk ˌlaɪt] — luksofors
Piemērs:
I drove the wrong way down a one-way street. — Es braucu nepareizā virzienā pa vienvirziena ielu.
Slow down - you're breaking the speed limit. — Samazini ātrumu! Tu pārkāp ātruma ierobežojumu.