Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
information-boards-105193_1920.jpg
road signs — [.rəʊdˈsaɪns] — ceļa zīmes
Pix_give-way-sign2.svg
give way — [.ɡɪvˈweɪ] — dodiet ceļu
Pix_hazard.svg
hazard — [ˈhæz.əd] — briesmas
Pix_main road.svg
main road — [ˌmeɪn ˈrəʊd] — galvenais ceļš
Pix_no entry.svg
no entry — [.nəʊˈen.tri] — iebraukt aizliegts
Pix_no-right-turn.svg
no right turn — [.nəʊ.raɪtˈtɜːn] — pagriezties pa labi aizliegts
Pix_no-stopping.svg
no stopping — [.nəʊˈstɒpɪŋ] — apstāties aizliegts
Piemērs:
You have to give way to traffic coming from the right. — Tev jādod ceļš transportlīdzekļiem, kuri brauc no labās puses.
Stick to the main roads and you won't get lost. — Turies uz galvenajiem ceļiem un tu neapmaldīsies!