Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
 
pix_vehicles.jpg 
junction — [ˈdʒʌŋk.ʃən] — krustojums
 
lane — [leɪn] — braukšanas josla
 
motorway — [ˈməʊ.tə.weɪ] — šoseja, automaģistrāle, maģistrāle
 
pavement — [ˈpeɪv.mənt] — ietve (British English)
sidewalk — [ˈsaɪd.wɔːk] — ietve (American English)
road — [rəʊd] — ceļš
roundabout — [ˈraʊnd.ə.baʊt] — apļveida krustojums
street — [striːt] — iela
pix_gas_station.jpg
petrol station — [ˈpet.rəl ˌsteɪ.ʃən] — degvielas uzpildes stacija (British English)
gas station — [ˈɡæs ˌsteɪ.ʃən] — degvielas uzpildes stacija (American English)
Piemērs:
Our daughter lives just across the street from us. — Mūsu meita dzīvo tieši pāri ielai.
Take the first right at the roundabout. — Izbrauc no apļveida krustojuma pa pirmo izbrauktuvi.