Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
 
pix_timetable.jpg
timetable — [ˈtaɪmˌteɪ.bəl] — saraksts
run — [rʌn] — kursēt
last bus — [ˈlɑːstˌbʌs] — pēdējais autobus
near — [nɪər] — pie, tuvu
outside — [ˌaʊtˈsaɪd] — ārpusē, pie
last stop — [ˈlɑːstˌstɒp] — pēdējā pietura
next stop — [ˈnekstˌstɒp] — nākamā pietura
Piemērs:
How often does the tram No 4 run? It runs every 7 minutes. — Cik bieži ceturtais tramvajs kursē? Tas kursē ik pa 7 minūtēm.
Excuse me. Does this bus stop outside the cinema? — Vai šis autobuss apstājas pie paša kinoteātra?