Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
 
pix_railway-station2.jpg
passenger — [ˈpæs.ən.dʒər] — pasažieris
platform — [ˈplæt.fɔːm] — perons, platforma
track — [træk] — sliedes
seat — [siːt] — sēdvieta
get to — [ˈɡetˌtuː] — nokļūt līdz
leave — [liːv] — doties projām, aizbraukt
Piemērs:
Taxis are allowed to carry no more than four passengers. — Taksometros nedrīkst braukt vairāk par četriem pasažieriem.
The bus leaves in five minutes. — Autobuss izbrauc pēc 5 minūtēm.