Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
ticket office.jpg
ticket office — [ˈtɪk.ɪtˈɒf.ɪs] — kase
pix_ticket.jpg
ticket — [ˈtɪk.ɪt] — biļete
fare — [feər] — braukšanas maksa
single ticket — [ˈsɪŋ.ɡəlˈtɪk.ɪt] — vienvirziena biļete, biļete tikai vienā virzienā
return ticket — [rɪˈtɜːn ˌtɪk.ɪt/] — atpakaļbiļete, biļete divos virzienos
book a ticket — [bʊk.əˈtɪk.ɪt] — rezervēt biļeti
in advance — [ɪn.ədˈvɑːns ] — iepriekš
Piemērs:
Take some foreign currency to cover expenses like the taxi fare to your hotel. — Paņem līdzi ārzemju valūtu, lai segtus izdevumus, piemēram, maksa par braucienu taksometrā līdz viesnīcai.
A return ticket to Birmingham, please. — Vienu biļeti turp un atpakaļ līdz Birmingamai.
If you're going to travel to Paris, it's better to book the tickets in advance. — Ja tu domā ceļot uz Parīzi, tad ir labāk iegādāties biļetes iepriekš.