11.
maijā
Eksāmens ANGĻU VALODĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
ticket office.jpg
ticket office — [ˈtɪk.ɪtˈɒf.ɪs] — kase
pix_ticket.jpg
ticket — [ˈtɪk.ɪt] — biļete
fare — [feər] — braukšanas maksa
single ticket — [ˈsɪŋ.ɡəlˈtɪk.ɪt] — vienvirziena biļete, biļete tikai vienā virzienā
return ticket — [rɪˈtɜːn ˌtɪk.ɪt/] — atpakaļbiļete, biļete divos virzienos
book a ticket — [bʊk.əˈtɪk.ɪt] — rezervēt biļeti
in advance — [ɪn.ədˈvɑːns ] — iepriekš
Piemērs:
Take some foreign currency to cover expenses like the taxi fare to your hotel. — Paņem līdzi ārzemju valūtu, lai segtus izdevumus, piemēram, maksa par braucienu taksometrā līdz viesnīcai.
A return ticket to Birmingham, please. — Vienu biļeti turp un atpakaļ līdz Birmingamai.
If you're going to travel to Paris, it's better to book the tickets in advance. — Ja tu domā ceļot uz Parīzi, tad ir labāk iegādāties biļetes iepriekš.