Read, listen and learn some new words related to the theme.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus, kas atbilst tēmai!)
 
pix_sation hall2.jpg
trip — [trɪp] — brauciens (turp un atpakaļ, parasti īss)
journey — [ˈdʒɜː.ni] — ceļojums (turp, parasti garāks)
tour — [tʊər] — ekskursija, turneja, ceļojums, tūre (organizēts, tiek apskatītas vairākas vietas, var būt ar vadītāju)
travel— [ˈtræv.əl] — ceļot, braukt
direct — [daɪˈrekt] — tiešs
change — [tʃeɪndʒ] — mainīt, pārsēsties
Piemērs:
We took a five-day trip to the Amazon. — Mēs devāmies piecu dienu braucienā pa Amazoni.
The journey takes 3 hours by train or 6 hours by bus. — Ceļojums aizņems vai nu 3 stundas ar vilcienu, vai 6 stundas ar autobusu.
A bus took us on a sightseeing tour of the city. — Mēs izbraucām ekskursijā ar autobusu, lai apskatītu ievērojamākās vietas.
Is there a direct train to Edinburgh? — Vai ir tiešais vilciens uz Edinburgu?
No, you have to change the train at York. — Nē, jums jāpārsēžas Jorkā.