publicēts:

Kā izmantot Uzdevumi.lv attālinātā mācību stundā?

Lai palīdzētu Jums atsvaidzināt zināšanas par Uzdevumi.lv iespējām, kas noderēs, atsākot attālinātās mācības arī šajā mācību gadā, piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, kā izmantot portālu neklātienes stundu organizēšanai.

publicēts:

Atbalsta materiāls skolotājiem

Piedāvājam atbalsta materiālus skolotājiem, kas palīdzēs nostiprināt zināšanas par www.uzdevumi.lv iespējām mācību procesa organizēšanai gan klātienē, gan attālināti.

publicēts:

Sasniegtie rezultāti digitālo mācību līdzekļu izstrādes projektā

SIA “Uzdevumi.lv” kopš 2019. gada līdz 2021. gada septembrim īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu, kura ietvaros tika izstrādāti digitālo mācību un metodisko līdzekļu materiāli, kuru saturs tika balstīts jaunajā kompetenču un caurviju prasmju mācību pieejā.