publicēts:

Sveicam Sieviešu dienā!

Lai ikkatrs zieds un katrs vārds, kas šodien tiek veltīts jums, iepriecina un liek justies īpašām!