Teorija

Uzdevumi

1. Otrais pasaules karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Otrā pasaules kara norise

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Valstu attiecības

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Vācijas ārpolitika

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Molotova - Rībentropa pakts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. "Nomierināšanas politika"

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Karadarbība 1939. – 1941. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
8. Karadarbība 1939. – 1941. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. PSRS ietekmes palielināšana Baltijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Katiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Pretošanās nacismam;kolaboracionisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Vācijas un PSRS karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Antisemītisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Holokausts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Karadarbība 1941. - 1942. gadā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Cīņa pret Vāciju

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Karš 1942.g. - 1943.g.

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
18. Karš 1942.g. - 1943.g.

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Potsdamas konference

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
20. II pasaules kara noslēgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
21. Kara uzvarētāji un zaudētāji

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
22. Nirnbergas process

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
23. Cilvēku likteņi pēc kara

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Otrais pasaules karš

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Starptautiskās attiecības 30.g. beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦
3. Pretošanās/sadarbošanās ar nacistiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Karadarbība 1939. – 1941.g.

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
5. Karadarbība 1941. - 1942.g.

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
6. Antisemītisms un holokausts

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
7. Karadarbība 1942. - 1945.g.

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
8. Cilvēku likteņi pēc II pasaules kara

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦

Metodiskie materiāli