Teorija

Uzdevumi

1. Satversmes sapulce, pilsoņu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Padomju vara Krievijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Krievijas pilsoņu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Jaunā ekonomiskā politika

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Staļiniskais terors

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Staļina režīms Padomju Savienībā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Ekonomiskās sistēmas maiņa PSRS

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Fašisms Itālijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Fašisma ideoloģija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Parlamentārās krīzes cēloņi Vācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Hitlera nākšana pie varas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Nacisms Vācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Nacisma propaganda

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
14. Trešais reihs

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Autoritārisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
16. Totalitārisms Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Spānijas pilsoņu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Spānijas pilsoņu karš

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Padomju Krievija

Grūtības pakāpe: vidēja

20♦
2. PSRS izveidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
3. Staļina režīms Padomju Savienībā

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦
4. Fašisms Itālijā

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
5. Nacisms Vācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

20♦
6. Autoritārisms Eiropā

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
7. Pilsoņu karš Spānijā

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
8. Autoritārisms (bez risinājumiem)

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli