Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

20♦
1. Satversmes sapulce, pilsoņu karš 4♦
2. Padomju vara Krievijā 2♦
3. Padomju Krievija 1♦
4. „Kara komunisma” politika 1♦
5. Krievijas pilsoņu karš 12♦