Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Kara uzvarētāji un zaudētāji 2♦
2. Cilvēku likteņi pēc kara 2♦
3. Nirnbergas process 2♦
4. Kara noziedznieku tiesāšana 1♦
5. Kara noziedznieku tiesāšana 1♦