Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiālu raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Otrais pasaules karš Otrā pasaules kara vispārīgs raksturojums: kara iemesli, karojošās valstis un kara gaita.
2. Valstu attiecības 30.g. beigās Starptautiskās attiecības 30. gadu beigās (Tautu savienība; Vācijas ārpolitika).
3. Valstu attiecības 30.g. beigās Starptautiskās attiecības 30. gadu beigās ("nomierināšanas politika"; valstu savienības; Molotova - Rībentropa pakts).
4. Karadarbība 1939. – 1941.g. Karadarbība no 1939.g. – 1941.g. vidum (Otrā pasaules kara sākums; "Savādais karš"; Vācijas iekarojumi; Trejsavienības pakts).
5. Karadarbība 1939. – 1941.g. Karadarbība no 1939. – 1941.g. vidum (PSRS ietekmes palielināšana Baltijā; Katiņa; PSRS - Japānas līgums).
6. Pretošanās/sadarbošanās ar nacistiem Pretošanās nacistu režīmam vai sadarbošanās ar to (kolaboracionisms).
7. Karadarbība 1941. - 1942.g. Karadarbība no 1941.g. vidus - 1942.g. novembrim (karš starp Vāciju un PSRS).
8. Rasu politika nacistiskajā Vācijā Rasu politika nacistiskajā Vācijā (antisemītisms; holokausts).
9. Holokausts Holokausts - ebreju masveida iznīcināšana Otrā pasaules kara laikā.
10. Karadarbība 1941. - 1942.g. Karadarbība no 1941.g. vidus - 1942.g. novembrim (karadarbība klusajā okeānā; lendlīze un antihitleriskā koalīcija).
11. Karadarbība 1942. - 1943.g. Karadarbība no 1942.g. novembra - 1943.g. rudenim (antihitleriskā koalīcija; lūzums kara gaitā Klusajā okeānā; Vācijas sakāve Āfrikā un Austrumu frontē; Itālijas izstāšanās no kara; Teherānas konference).
12. Karadarbība 1944. - 1945.g. Karadarbība no 1944.g. ziemas - 1945.g. septembrim (karš Austrumu frontē; Otrās frontes atklāšana Eiropā; „Ass” valstu bloka sairums; Krimas konference; Vācijas kapitulācija; Potsdamas konference; ANO).
13. Nirnberga Nirnbergas process - tiesa par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci.
14. Karš un cilvēku likteņi Cilvēku likteņi pēc Otrā pasaules kara.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Otrais pasaules karš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Otrais pasaules karš un tajā karojošās valstis.
2. Otrā pasaules kara norise 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Notikumi Otrā pasaules kara laikā.
3. Valstu attiecības 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Starptautiskās attiecības 20. gs. 30. - 40. gados (Tautu Savienība).
4. Vācijas ārpolitika 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vācijas ārpolitika 20.gs. 30. gados (Versaļas līguma ignorēšana, Romas – Berlīnes – Tokijas ass, Austrijas „anšluss”, Minhenes vienošanās).
5. Molotova - Rībentropa pakts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Molotova - Rībentropa pakts - neuzbrukšanas līgums starp Vāciju un PSRS.
6. "Nomierināšanas politika" 2. izziņas līmenis vidēja 2p. "Nomierināšanas politika" 20.gs. 30. gados.
7. Karadarbība 1939. – 1941. gadā 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Otrais pasaules karš no 1939. – 1941. gadam.
8. Karadarbība 1939. – 1941. gadā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Otrais pasaules karš no 1939. – 1941. gadam.
9. PSRS ietekmes palielināšana Baltijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. PSRS ietekmes palielināšana Baltijā (savstarpējās palīdzības līgumi ar PSRS).
10. Katiņa 2. izziņas līmenis vidēja 2p. PSRS organizētā poļu karagūstekņu masu slepkavošana 1940. gadā.
11. Pretošanās nacismam;kolaboracionisms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pretošanās nacistu režīmam un kolaboracionisms.
12. Vācijas un PSRS karš 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Karadarbība 1941. – 1942.g. (Vācijas un PSRS karš).
13. Antisemītisms 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Rasisms, antisemītisms un holokausts.
14. Holokausts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Holokausts - ebreju masveida iznīcināšana Otrā pasaules kara laikā.
15. Karadarbība 1941. - 1942. gadā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Karadarbība 1941. - 1942.g. (Japānas uzbrukums Perlharborai; ASV lendlīze).
16. Cīņa pret Vāciju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Demokrātisko valstu cīņa pret nacistisko Vāciju (antihitleriskā koalīcija).
17. Karš 1942.g. - 1943.g. 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Karadarbība no 1942.g. novembra līdz 1943.g. rudenim (Vācijas kapitulācija Āfrikā, Vācijas sakāve Austrumu frontē, Itālijas izstāšanās no kara, Teherānas konference).
18. Karš 1942.-1943. g. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Karadarbība no 1942.g. novembra līdz 1943.g. rudenim (Vācijas kapitulācija Āfrikā, Vācijas sakāve Austrumu frontē, Itālijas izstāšanās no kara, Teherānas konference).
19. Potsdamas konference 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Potsdamas konference, tās norise, dalībnieki un pieņemtie lēmumi.
20. II pasaules kara noslēgums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Otrā pasaules kara noslēgums (1944.g. ziema - 1945.g. 2. septembris).
21. Kara uzvarētāji un zaudētāji 2. izziņas līmenis vidēja 2p. II pasaules kara uzvarētāji un zaudētāji (Potsdamas konference, Nirnbergas process, Tokijas process)
22. Nirnbergas process 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nirnbergas process, apsūdzības un apsūdzētie.
23. Cilvēku likteņi pēc kara 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Cilvēku likteņi pēc II pasaules kara, cilvēku masveida pārvietošanās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Otrais pasaules karš 00:00:00 vidēja 8p. Otrā pasaules kara vispārīgs raksturojums: kara iemesli, karojošās valstis un kara gaita.
2. Starptautiskās attiecības 30.g. beigās 00:00:00 vidēja 14p. Starptautiskās attiecības 30. gadu beigās (Tautu savienība, tās likvidācija; Vācijas ārpolitika, "nomierināšanas politika", valstu savienības, Molotova - Rībentropa pakts).
3. Pretošanās/sadarbošanās ar nacistiem 00:00:00 vidēja 4p. Pretošanās nacistu režīmam vai sadarbošanās ar to (kolaboracionisms).
4. Karadarbība 1939. – 1941.g. 00:00:00 vidēja 12p. Karadarbība no 1939.g. – 1941.g. vidum (Otrā pasaules kara sākums, "Savādais karš", Vācijas iekarojumi, Trejsavienības pakts, PSRS ietekmes palielināšana Baltijā, Katiņa, PSRS - Japānas līgums).
5. Karadarbība 1941. - 1942.g. 00:00:00 vidēja 8p. Karadarbība no 1941.g. vidus - 1942.g. novembrim (Karš starp Vāciju un PSRS, karadarbība klusajā okeānā, lendlīze un antihitleriskā koalīcija).
6. Antisemītisms un holokausts 00:00:00 vidēja 8p. Rasu politika nacistiskajā Vācijā (Holokausts - ebreju masveida iznīcināšana Otrā pasaules kara laikā).
7. Karadarbība 1942. - 1945.g. 00:00:00 vidēja 12p. Karadarbība no 1942.g. novembra līdz 1945.g. septembrim (Antihitleriskā koalīcija, lūzums kara gaitā Klusajā okeānā, Vācijas sakāve Āfrikā un Austrumu frontē, Itālijas izstāšanās no kara, Teherānas konference, karš Austrumu frontē, Otrās frontes atklāšana Eiropā, „Ass” valstu bloka sairums, Krimas konference, Vācijas kapitulācija, Potsdamas konference, ANO).
8. Cilvēku likteņi pēc II pasaules kara 00:00:00 vidēja 8p. Cilvēku likteņi pēc II pasaules kara (Nirnbergas un citi tiesu procesi; cilvēku masveida pārvietošanās).