Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Pretošanās nacismam;kolaboracionisms 2♦
2. Pretošanās nacistu režīmam 1♦
3. Kolaboracionisms 1♦