Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Otrais pasaules karš 2♦
2. Otrā pasaules kara norise 4♦
3. Otrā pasaules kara cēloņi 1♦
4. Karojošās valstis 1♦