Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Antisemītisms 2♦
2. Holokausts 2♦
3. Antisemītisms 1♦
4. Antisemītisms 1♦
5. Ebreji Otrā pasaules kara laikā 1♦
6. Ebreji Otrā pasaules kara laikā 1♦