Teorija

Uzdevumi

1. Masu kultūra, tās izveide

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Popkultūras raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Popkultūra – raksturojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Masu kultūra, popkultūra – raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Popmākslas vispārīgs raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Popmākslas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Popmākslas meistari

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Popmākslas vispārīgs raksturojums, pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Popkultūra, popmāksla - raksturojums, pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Kiča raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

3
11. Kiča pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Kičs – tā pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Masu kultūras māksla

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Popmākslas, kiča raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Masu kultūras izveide, kičs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Subkultūras raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Subkultūras – hiphopa – mūzika, deja

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Subkultūras māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Subkultūras – hiphopa – mūzika, deja, māksla

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Subkultūras māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Popkultūra, subkultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem