Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Popkultūra, masu kultūra Jēdzieni: popkultūra, masveida produkcija. Zina, kas ir popkultūra, masu kultūra, masveida produkcija. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo popkultūru, spēj nosaukt masu kultūras pazīmes.
2. Popmāksla (popārts) Vēro un pēta popkultūras paraugus un analizējot pamana un nosauc raksturīgās iezīmes, saikni ar masu kultūru. Zina, kas ir popmāksla (popārts), prot to raksturot. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo popmākslu.
3. Kičs Jēdzieni: kičs. Iepazīst un atšķir popkultūras pazīmes, analītiski un praktiski interpretē mūsdienu popkultūru, tās norises un aktualitātes mākslā. (K.9.3.3.; K.9.4.3.) Zina, kas ir kičs, prot to raksturot. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: prot raksturot kiču.
4. Subkultūra Jēdzieni: subkultūra. Prot raksturot subkultūru, hiphopa kultūru. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo subkultūru, hiphopa kultūru.
5. Noderīgo lietu stūrītis Mācību materiāla raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Masu kultūra, tās izveide 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: popkultūra. Zina, kas ir masu kultūra, tās saistīta ar popkultūru, kad un kur tā radusies. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo masu kultūru, tās izveidi, saistību ar popkultūru.
2. Popkultūras raksturīgās pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: popkultūra, masveida produkcija. Iepazīst un atšķir popkultūras pazīmes. (K.9.3.3.; K.9.4.3.) Prot raksturot popkultūru, noteikt tās pazīmes. Uzdevuma tips - atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: atpazīst popkultūras pazīmes.
3. Popkultūra – raksturojums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jēdzieni: popkultūra. Iepazīst un atšķir popkultūras pazīmes. (K.9.3.3.; K.9.4.3.) Prot raksturot popkultūru. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo popkultūru.
4. Masu kultūra, popkultūra – raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: popkultūra, masveida produkcija. Iepazīst un atšķir popkultūras pazīmes. (K.9.3.3.; K.9.4.3.) Prot raksturot masu kultūru, popkultūru. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo masu kultūru, popkultūru.
5. Popmākslas vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Iepazīst un atšķir popkultūras pazīmes, analītiski un praktiski interpretē mūsdienu popkultūru, tās norises un aktualitātes mākslā. (K.9.3.3.; K.9.4.3.) Zina, kas ir popmāksla, prot to raksturot. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo popmākslu.
6. Popmākslas pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iepazīst, atšķir popkultūras pazīmes, analītiski, praktiski interpretē mūsdienu popkultūru, tās norises, aktualitātes mākslā. (K.9.3.3.; K.9.4.3.) Prot attēlos saskatīt popmākslas pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos popmākslas pazīmes
7. Popmākslas meistari 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iepazīst un atšķir popkultūras pazīmes, analītiski un praktiski interpretē mūsdienu popkultūru, tās norises un aktualitātes mākslā. (K.9.3.3.; K.9.4.3.) Prot raksturot popmākslas meistaru daiļradi. Uzdevuma tips - attēla analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata tajos popmākslas meistaru daiļrades pazīmes.
8. Popmākslas vispārīgs raksturojums, pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analītiski un praktiski interpretē mūsdienu popkultūru, tās aktualitātes mākslā. (K.9.3.3.; K.9.4.3.) Zina, kas ir popmāksla, prot to raksturot, saskata tās pazīmes. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo popmākslu, saskata tās pazīmes.
9. Popkultūra, popmāksla - raksturojums, pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Jēdzieni: popkultūra,masveida produkcija. Iepazīst un atšķir popkultūras pazīmes.(K.9.3.3.; K.9.4.3.) Prot raksturot popkultūru,popmākslu. Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte,attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo popkultūru,popmākslu.
10. Kiča raksturojums 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzieni: kičs. Zina, kas ir kičs, prot to raksturot. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo kiču.
11. Kiča pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Jēdzieni: kičs. Prot raksturot kiča pamatpazīmes, spēj nošķirt kiča veidus, kurus raksturo kiča izraisītās emocijas. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē piemērus, saskata vienojošās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko piemēru.
12. Kičs – tā pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: kičs. Prot attēlos saskatīt kiča pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, saskata tajos kiča pazīmes.
13. Masu kultūras māksla 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Jēdzieni: popkultūra, kičs, masveida produkcija. Prot attēlos saskatīt noteiktas pazīmes, rast kopīgo un atšķirīgo. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, nosaka kopīgo un atšķirīgo.
14. Popmākslas, kiča raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: popkultūra, kičs. Prot raksturot popmākslu, kiču. Uzdevuma tips - atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo popmākslas, kiča pazīmes.
15. Masu kultūras izveide, kičs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: popkultūra, kičs. Prot raksturot popkultūras (masu kultūras) izveidi, spēj attēlos saskatīt kiča pazīmes. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo masu kultūru, analizē attēlus, saskata tajos kiča pazīmes.
16. Subkultūras raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: subkultūra. Prot raksturot subkultūru. Uzdevuma tips - atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākas darbības mācību satura apguvē: raksturo subkultūru.
17. Subkultūras – hiphopa – mūzika, deja 1. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: subkultūra. Prot raksturot subkultūras – hiphopa – mūziku, deju. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo hiphopa mūziku, deju.
18. Subkultūras māksla 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: subkultūra. Prot attēlos saskatīt subkultūras – hiphopa – mākslas pazīmes. Uzdevuma tips - attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: analizē attēlus, saskata subkultūras – hiphopa – mākslas pazīmes.
19. Subkultūras – hiphopa – mūzika, deja, māksla 2. izziņas līmenis zema 2 p. Jēdzieni: subkultūra. Prot raksturot subkultūras – hiphopa – mūziku, deju, mākslu. Uzdevuma tips – patiess/nepatiess apgalvojums, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo hiphopa mūziku, deju, mākslu.
20. Subkultūras māksla 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Jēdzieni: subkultūra. Prot analizēt attēlus, noteikt vienojošās pazīmes, noteikt lieko attēlu. Uzdevuma tips - attēlu analīze, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: analizē attēlus, nosaka kopīgās pazīmes, norāda atšķirīgo.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Subkultūras raksturīgās pazīmes Citi augsta 3 p. Jēdzieni: subkultūra. Prot raksturot subkultūru. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo subkultūru, pārzina faktus, nosaka lieko informāciju.
2. Popmākslas pārstāvja daiļrade Citi augsta 3 p. Jēdzieni: popkultūra. Prot raksturot popmākslas pārstāvja daiļradi. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo popmākslas pārstāvja daiļradi, nosaucot popmākslas raksturīgās pazīmes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Popkultūra, subkultūra 00:25:00 vidēja 18 p. Jēdzieni: popkultūra, masveida produkcija, kičs, subkultūra. Iepazīst un atšķir popkultūras pazīmes, analītiski un praktiski interpretē mūsdienu popkultūru, tās norises un aktualitātes mākslā. (K.9.3.3.; K.9.4.3.) Zina, kas ir masu kultūra, tās saistīta ar popkultūru, kad un kur tā radusies; prot raksturot masu kultūru, popkultūru; prot attēlos saskatīt popmākslas pazīmes; zina, kas ir kičs, prot to raksturot; prot attēlos saskatīt kiča pazīmes; prot raksturot subkultūru; prot attēlos saskatīt subkultūras – hiphopa – mākslas pazīmes. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte, attēlu tests, atbildes ievilkšana, atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo masu kultūru, tās izveidi, saistību ar popkultūru; raksturo popkultūru; analizē attēlus, saskata tajos popmākslas pazīmes; raksturo kiču; analizē attēlus, saskata tajos kiča pazīmes; raksturo subkultūru; pārzina faktus, nosaka lieko informāciju; analizē attēlus, saskata subkultū_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Popkultūra, subkultūra - raksturīgās pazīmes 00:25:00 vidēja 20 p. Jēdzieni: popkultūra, masveida produkcija, kičs, subkultūra. Iepazīst un atšķir popkultūras pazīmes, analītiski un praktiski interpretē mūsdienu popkultūru, tās norises un aktualitātes mākslā. (K.9.3.3.; K.9.4.3.) Prot raksturot popkultūru, noteikt tās pazīmes; zina, kas ir popmāksla, prot to raksturot; prot raksturot popmākslas meistaru daiļradi; prot raksturot kiča pamatpazīmes, spēj nošķirt kiča veidus, kurus raksturo kiča izraisītās emocijas; prot attēlos saskatīt noteiktas pazīmes, rast kopīgo un atšķirīgo; prot raksturot subkultūras – hiphopa – mūziku, deju. Uzdevumu tipi - atbildes ievilkšana, patiess/nepatiess apgalvojums, attēla analīze, loģikas ķēdīte, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: atpazīst popkultūras pazīmes; raksturo popmākslu; analizē attēlus, saskata tajos popmākslas meistaru daiļrades pazīmes; raksturo popmākslas pārstāvja daiļradi, nosaucot popmākslas raksturīgās pazīmes; saskata vienojošās un atšķirīgās pazīmes, nosaka lieko p_