Teorija

Uzdevumi

1. Reklāmas nozīme, tās saistība ar mākslu

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Reklāma senajā pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Reklāmas nozīme, saistība ar mākslu, reklāma senajā pasaulē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Reklāma laika posmā no viduslaikiem līdz 20.gadsimta sākumam

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Mākslas darbs reklāmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Reklāmas attīstība laika gaitā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Reklāma 18. – 19. gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Fakti no reklāmas attīstības vēstures

Grūtības pakāpe: augsta

6
9. Reklāmas raksturojums, tās attīstība līdz 19. gadsimtam

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Reklāmas izveides nosacījumi, reklamēšanas metodes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Reklamēšanas metodes, reklāmas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Reklāmu veidu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Reklāmu veidi, to pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

6
14. Reklamēšanas metodes, vides reklāma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Reklāmas nozīme, saistība ar mākslu, reklāmu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Reklāma, tās raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem