Reklāmas izveides nosacījumi
 
Lai reklāma veiksmīgi veiktu savas funkcijas, jāievēro vairāki nosacījumi:
  • reklāmai jāpiesaista cilvēku uzmanība, tai jārada un jānotur interese par reklamējamo objektu;
 
29.jpg
Apavu veikala reklāma. Teksts vēsta: "Nopērc vienu pāri, otru saņem par brīvu"
  • laba reklāma izceļas uz konkurentu fona un rosina cilvēkus uz noteiktu rīcību;
  • tai jābūt vienkārši saprotamai, oriģinālai (lai piesaistītu uzmanību), saistošai (uzskatāmi pamato produkta kvalitāti, rosina pozitīvas emocijas, reklāmai jābūt estētiski pievilcīgai, skaistai, tā var būt arī humoristiska rakstura);
 
33.jpg
Banānu reklāma
  • reklāma jādemonstrē atbilstošā vietā un laikā, tās demonstrēšana regulāri jāatkārto.
 
16.jpg
Reklāmas Pikadilli laukumā (Londona)
 
Reklamēšanas metodes
 
Veidojot reklāmu, tiek izmantotas dažādas metodes. Dažas no tām:
  • reklāmas atkārtošana (šāda rīcība nodrošina atpazīstamību);
  • norāda uz reklamējamā produkta popularitāti patērētāju vidū (iespējams, ka cilvēki šo preci iegādāsies pūļa efekta dēļ);
  • dalīšanās pieredzē (reklāmā par preces labajām īpašībām stāsta eksperti vai citi patērētāji);
  • asociāciju radīšana (sasaista reklamējamo preci ar kaut ko patīkamu, piemēram, skaistiem dabas skatiem);
  • saukļu izmantošana (viegli iegaumējamas frāzes, kuras izsaka reklāmas būtību);
 
35.jpg
"Cilvēki, kuri mīl paēst, vienmēr ir vislabākie cilvēki" (teksts ēdināšanas uzņēmuma zālē)
  • ietekmēšana (aicinājums iegādāties preci, kamēr tā ir pieejama, kamēr ir lielas atlaides). 
 
6.jpg
Reklāma tonikam, kas palīdzēs gremošanas traucējumu un nervozitātes mazināšanai (1900)