Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reklāma Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Zina, kas ir reklāma, prot raksturot tās nozīmi, raksturo reklāmas attīstību laika gaitā. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo reklāmu, faktus no reklāmas vēstures.
2. Reklāmas izveides nosacījumi, reklamēšanas metodes Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Zina, kādi nosacījumi jāievēro, veidojot reklāmas, kādas metodes jāizmanto, reklamējot preci. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo reklāmas izveides nosacījumus.
3. Reklāmu veidi Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Prot raksturot populārākos reklāmu veidus. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo populārākos reklāmas veidus.
4. Noderīgo lietu stūrītis Mācību materiāla raksturojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reklāmas nozīme, tās saistība ar mākslu 1. izziņas līmenis zema 2 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt objektus.(K.Li.3.) Zina,kāda ir reklāmas nozīme, reklāmas saistība ar mākslu,reklāmas dizainera darba nozīme.Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo reklāmas nozīmi, dizainera nozīmi.
2. Reklāma senajā pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Prot raksturot reklāmas attīstību senajos laikos. Uzdevuma tips - atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo reklāmas attīstību senos laikos.
3. Reklāmas nozīme, saistība ar mākslu, reklāma senajā pasaulē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Prot raksturot reklāmas nozīmi, tas saistību ar mākslu, spēj raksturot reklāmu senajā pasaulē. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo reklāmas nozīmi, tās saistību ar mākslu, reklāmas izmantošanu senajos laikos.
4. Reklāma laika posmā no viduslaikiem līdz 20.gadsimta sākumam 1. izziņas līmenis zema 2 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams aktualizēt sabiedrībā aktuālus objektus.(K.Li.3.)Prot raksturot reklāmas nozares attīstību laika posmā no viduslaikiem līdz 20.gadsimta sākumam.Uzdevuma tips–patiess/nepatiess apgalvojums.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo reklāmas attīstību.
5. Mākslas darbs reklāmā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Reklāma ir mākslas veids,ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt objektus. (K.Li.3.) Zina, kurš mākslas darbs tika izmantots kompānijas "Pears soap" reklāmās, prot to atpazīt mākslas darbu reprodukcijā. Uzdevuma tips – attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: atpazīst noteiktu attēlu.
6. Reklāmas attīstība laika gaitā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams aktualizēt sabiedrībā aktuālus objektus.(K.Li.3.)Prot raksturot reklāmas attīstību dažādos laika posmos. Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums,atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo reklāmas attīstības īpatnības dažādos laika posmos.
7. Reklāma 18. – 19. gadsimtā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus (K.Li.3.) Prot raksturot reklāmas attīstību 18.-19. gadsimtā. Uzdevuma tips - atbildes ievilkšana, attēlu analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo reklāmas attīstību 18. – 19. gadsimtā.
8. Fakti no reklāmas attīstības vēstures 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Pārzina reklāmas attīstības vēstures faktus. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo reklāmas attīstību, sasaista faktus, nosaka lieko.
9. Reklāmas raksturojums, tās attīstība līdz 19. gadsimtam 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Pārzina reklāmas attīstības vēstures faktus. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte, attēlu tests. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo reklāmas attīstību.
10. Reklāmas izveides nosacījumi, reklamēšanas metodes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams aktualizēt objektus.(K.Li.3.)Prot raksturot reklāmas izveides nosacījumus, reklamēšanas metodes. Uzdevuma tips - patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo reklāmas izveides nosacījumus, reklamēšanas metodes.
11. Reklamēšanas metodes, reklāmas veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams aktualizēt sabiedrībā aktuālus objektus. (K.Li.3.) Prot raksturot reklamēšanas metodes, reklāmas veidus. Uzdevuma tips - atbildes izvēle, patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo reklamēšanas metodes, reklāmas veidus.
12. Reklāmu veidu raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Prot raksturot dažādos reklāmu veidus. Uzdevuma tips – atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dažādos reklāmu veidus.
13. Reklāmu veidi, to pazīmes 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Prot raksturot dažādos reklāmu veidus. Uzdevuma tips - loģikas ķēdīte. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo dažādos reklāmas veidus.
14. Reklamēšanas metodes, vides reklāma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams aktualizēt sabiedrībā aktuālus objektus.(K.Li.3.)Prot raksturot reklamēšanas veidus,spēj attēlā atpazīt vides reklāmu.Uzdevuma tips–patiess/nepatiess apgalvojums,attēla ievilkšana.Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo reklāmu.
15. Reklāmas nozīme, saistība ar mākslu, reklāmu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams aktualizēt sabiedrībā aktuālus objektus.(K.Li.3.)Prot raksturot reklāmas nozīmi,saistību ar mākslu,spēj raksturot reklāmu veidus.Uzdevuma tips-patiess/nepatiess apgalvojums,atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības:raksturo reklāmas nozīmi,veidus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vides reklāma Citi vidēja 2 p. Reklāma ir mākslas veids,ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus,objektus, personības.(K.Li.3.)Zina,kas ir vides reklāma,prot to saskatīt attēlā.Uzdevuma tips–attēla analīze,patiess/nepatiess apgalvojums. Skolēnam nozīmīgākās darbības:attēlā saskata vides reklāmu.
2. Reklāma 18. – 19. gadsimtā Citi vidēja 2 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Prot raksturot reklāmu 18.– 19. gadsimtā. Uzdevuma tips - atbildes izvēle. Skolēnam nozīmīgākās darbības: raksturo reklāmu 18. – 19. gadsimtā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reklāma, tās raksturojums 00:20:00 vidēja 13 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Zina, kāda ir reklāmas nozīme, reklāmas saistība ar mākslu, reklāmas dizainera darba nozīme; prot raksturot reklāmas nozīmi, tas saistību ar mākslu, spēj raksturot reklāmu senajā pasaulē; zina, kurš mākslas darbs tika izmantots kompānijas "Pears soap" reklāmās, prot to atpazīt mākslas darbu reprodukcijā; prot raksturot reklāmas izveides nosacījumus, reklamēšanas metodes; prot raksturot dažādos reklāmu veidus; zina,kas ir vides reklāma, prot to saskatīt attēlā. Uzdevumu tipi - patiess/nepatiess apgalvojums, atbildes ievilkšana, attēlu tests, atbildes izvēle, attēla analīze. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo reklāmas nozīmi, dizainera nozīmi; raksturo reklāmas saistību ar mākslu, reklāmas izmantošanu senajos laikos; atpazīst noteiktu attēlu; raksturo reklāmas izveides nosacījumus, reklamēšanas metodes; raksturo dažādos reklāmu_

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reklāma – izveide, metodes, veidi 00:20:00 vidēja 18 p. Reklāma ir mākslas veids, ar kuru iespējams interpretēt un aktualizēt sabiedrībā aktuālus notikumus, objektus, personības. (K.Li.3.) Prot raksturot reklāmas attīstību senajos laikos; prot raksturot reklāmu 18.– 19. gadsimtā; prot raksturot reklāmas nozares attīstību laika posmā no viduslaikiem līdz 20.gadsimta sākumam; prot raksturot reklamēšanas metodes, reklāmas veidus; spēj attēlā atpazīt vides reklāmu. Uzdevumu tipi - atbildes izvēle, patiess/nepatiess apgalvojums, loģikas ķēdīte, attēla ievilkšana. Skolēnam nozīmīgākās darbības mācību satura apguvē: raksturo reklāmas attīstību senos laikos; raksturo reklāmu 18. – 19. gadsimtā; raksturo reklamēšanas metodes, reklāmas veidus.