27.jpg
Tējas reklāma
 
Šajā materiālā apkopota informācija, kas palīdzēs gūt pilnīgāku priekšstatu par tēmā apgūto.
 
 
Atsauce:
https://pixabay.com/images/search/advertisiment/