Teorija

Uzdevumi

1. Dizains, stilizācija

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Dabas formu stilizācijas pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Dabas formu stilizācijas raksturīgās pazīmes

Grūtības pakāpe: augsta

3
4. Viens no pirmajiem praktiskā dizaina pārstāvjiem, stilizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Dabas formu stilizācija dažādās kultūrās

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Sengrieķu trauku dizaina atbilstība funkcijām

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Dabas formu stilizācija indiāņu cilšu mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Sengrieķu trauki – dizains un funkcijas

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Forma un funkcijas - sengrieķu trauki

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Dabas formas dažādu kultūru dizainā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Dizains dekoratīvi lietišķajā mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Stilizācija, dekoratīvi lietišķā māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Dabas formas dekoratīvi lietišķajā mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Stilizētās dabas formas dekoratīvi lietišķajā mākslā

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Dabas formas dažādu kultūru dizainā, dekoratīvi lietišķajā mākslā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Arhitektūra un dabas formu stilizācija

Grūtības pakāpe: zema

3
17. Dabas formu stilizācija arhitektūras elementos senatnē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Dabas formu stilizācija kolonnu kapiteļos

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Dabas formas Antonio Gaudi projektētajos arhitektūras objektos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Dabas formu stilizācija dažādu laika posmu arhitektūrā

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

Materiāli skolotājiem